CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
– Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán trực tiếp tại công ty.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Ngân hàng: